Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τις δωροεπιταγές του Πάσχα 2023

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο Κοινωνικής Πολιτικής για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, πρόκειται να διαθέσει δωροεπιταγές για την περίοδο των εορτών του Πάσχα του 2023. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης (Κορίνθου 21, ισόγειο) από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου στις ώρες : 08:30 – 14:30. Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinonikes.domes@metamorfossi.gr.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (το έντυπο της αίτησης θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Κοινωνική Υπηρεσία).
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη.
 3. Εκκαθαριστικό και το Ε1 για τα εισοδήματα του έτους 2021, όλων των συνοικούντων μελών.
 4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
 5. Πρόσφατη (σε ισχύ) Βεβαίωση Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας (67 % και άνω).
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και αποδεικτικό επιμέλειας των παιδιών σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου.
 7. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές.

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι υπέβαλαν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά για τις δωροεπιταγές Χριστουγέννων του 2022 ή για την ένταξη τους στη Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου δεν χρειάζεται να υποβάλλουν ξανά δικαιολογητικά εφορίας για τα εισοδήματα του 2021 ( Εκκαθαριστικό, Ε1).Σε αυτές τις περιπτώσεις πέραν της αίτησης θα προσκομιστούν μόνο οι πρόσφατες βεβαιώσεις ανεργίας ή τυχόν άλλες μεταβολές (ΚΕΠΑ, Διαζύγιο κ.α.).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι οριζόμενες προϋποθέσεις είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Τύπος Νοικοκυριού

Ύψος Εισοδήματος

Παρατηρήσεις

Μονοπρόσωπο

5.300,00 €

 

Πολυπρόσωπο (δύο ενήλικα μέλη-ζευγάρι)

8.700,00 €

 

Πολυπρόσωπο (τρία μέλη) ή Μονογονεϊκή με ανήλικο τέκνο

10.700,00 €

 

Πολυπρόσωπο (τέσσερα μέλη) ή Μονογονεϊκή με 2 ανήλικα τέκνα

13.000,00 €  

Πολυπρόσωπο (πέντε μέλη και πάνω) ή Μονογονεϊκή με 3 ανήλικα και πάνω

16.300,00 €  
 • Προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μονογονεϊκές, τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες.
 • Λαμβάνεται υπόψη η αναπηρία μελών της οικογένειας.
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας, συνυπολογίζεται το εισόδημα του ατόμου που παρέχει την φιλοξενία και όλων των συνοικούντων μελών.
 • Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 16.300 ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
 • Η συγκέντρωση, επεξεργασία και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Κατεβάστε και εκτυπώστε το έντυπο της αίτησης ΕΔΩ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132012982, 2132012988