Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Αναβολή της 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεταμόρφωσης.

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου 2022 7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναβάλλεται λόγω ακύρωσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής της υπ΄αριθμ. 05/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εκλογής Νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου».