Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Άρχισε το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ως δικαιούχος, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ ως φορέας διαχείρισης, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά στο Δήμο Μεταμόρφωσης, αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επανένταξη ατόμων που διαμένουν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

Τη Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι του προγράμματος ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο φορέα Διαχείρισης, τη Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης για τα βήματα που θα ακολουθηθούν και υπέγραψαν το συμφωνητικό ένταξης τους στο Πρόγραμμα, δεδομένου ότι έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις τους από το Υπουργείο.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
  • Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση ενοικίου για διάστημα έως και 24 μηνών, την κάλυψη βασικών δαπανών για αγορά οικοσκευών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς και την επιδότηση εργασίας. Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής από εξειδικευμένο προσωπικό.