Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση τεχνολογικού ατυχήματος (Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου, 4/4/2024 11:30)

Άσκηση επί Χάρτου (Α.Ε.Χ.) Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, με την κωδική ονομασία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2024», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4/4/2024 στις 11:30 πμ στο Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης (Νιρβάνα 1 & Αριστοτέλους).

Η άσκηση διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το 1ο Γυμνάσιο Μεταμορφωσης Αττικής και τον Δήμο Μεταμόρφωσης.

Κύριος σκοπός υλοποίησης της άσκησης είναι η εκπαίδευση των μαθητών και του προσωπικού της σχολικής μονάδας, όπως και των λοιπών εκπλεκόμενων φορέων, στην αντιμετώπιση των συνεπειών ενός τεχνολικού ατυχήματος εντός του χώρου του σχολείου. Οι βασικοί στόχοι της άσκησης, όπως αυτοί έχουν τεθεί από την Ομάδα Σχεδιασμού (Ο.ΣΧ.Α.) είναι οι εξής:

  1. Η εκπαίδευση των μαθητών και του προσωπικού της σχολικής μονάδας στη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας σε περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος,
  2. Ο έλεγχος των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων Φορέων,
  3. Η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων Φορέων στους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους σε κάθε στάδιο εξέλιξης του ατυχήματος,
  4. Η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων Φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η βελτιστοποίηση της μεταξύ τους συνεργασίας και διαλειτουργικότητας,
  5. Η εφαρμογή του μέτρου της παραμονής των μαθητών και του προσωπικού της σχολικής μονάδας σε ασφαλείς κλειστούς χώρους, με ειδική αναφορά και σε άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας,
  6. Η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απομάκρυνσης των μαθητών και του προσωπικού της σχολικής μονάδας, με ειδική αναφορά και σε άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας,
  7. Η επικοινωνία μεταξύ σχολικής μονάδας και γονέων/κηδεμόνων σε κάθε στάδιο εξέλιξης του ατυχήματος,
  8. Η ανάδειξη προβλημάτων/δυσκολιών και θεσμικών κενών που προκύπτουν κατά την προσομοίωση υλοποίησης όλων των σχετικών δράσεων.

Τα επεισόδια του σεναρίου, τα οποία έχουν καθοριστεί από την Ομάδα Σχεδιασμού, θα προβάλλονται με τα οπτικοακουστικά μέσα που διαθέτει η αίθουσα του Κλειστού Γυμναστηρίου και οι "ασκούμενοι" θα περιγράφουν τις δράσεις των φορέων τους και τις αποφάσεις που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση της κατάστασης με τον κατά το δυνατόν πλέον ρεαλιστικό τρόπο.

Ως χώρος διεξαγωγής της άσκησης έχει οριστεί το Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης (Νιρβάνα 1 & Αριστοτέλους).
Ως ημερομηνία διεξαγωγής της άσκησης έχει οριστεί η Πέμπτη 4 Απριλίου 2024.

  • Ώρα προσέλευσης "Ασκούμενων", "Παρατηρητών" και "Αξιολογητών": 10:30 π.μ.
  • Ώρα έναρξης άσκησης: 11:30 π.μ.