Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Διάνοιξη της οδού Αγίας Βαρβάρας.

Μετά από δεκαετίες γίνεται πραγματικότητα μία από τις πιο δύσκολες διανοίξεις της πόλης μας. Η διάνοιξη της οδού Αγίας Βαρβάρας.

Μια διάνοιξη για την οποία ευχαριστoύμε όλους όσους συντέλεσαν στο να γίνει πραγματικότητα.

Και έπεται συνέχεια...