Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση περιπτέρου επί της οδού Τατοίου (24-11-2023)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 144 52 - Μεταμόρφωση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λυγερή Χαγιά ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-2012963

E-mail : oikonomiko@metamorfossi.gr

 

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Διακηρύσσει

 

Την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, με δημόσιες προφορικές προσφορές, την Παρασκευή 24 Νοέμβριου 2023 και ώρα 10η πρωινή στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της συμβολής των οδών Κύμης και Λυτούς, για την εκμίσθωση καθορισμένης θέσης προκειμένου να τοποθετηθεί με ευθύνη του μισθωτή περίπτερο επί της οδού ΤΑΤΟΪΟΥ 55 (Ο.Τ. 289) πλησίον του Δημοτικού Κοιμητηρίου στην Μεταμόρφωση.

 

Με χρονική διάρκεια των δέκα (10) ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

 

Με ελάχιστη τιμή προσφοράς το ποσό των 4.800,00€ ετησίως όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 122/2023 διακήρυξη εκμίσθωσης του περιπτέρου από την υπ’ αριθ. 195/2023 (ΑΔΑ : 6AYΔΩΚΒ- Ω0K) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής η οποία ανέρχεται στο ποσό των 480,00€.

 

Η Δημοπρασία θα γίνει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της υπ’ αριθ. 122/2023 διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα διακήρυξης παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο έως την 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (εντύπως ή ηλεκτρονικά), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (οδός Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1) και τηλεφωνικά στο 2132012942. Αρμόδια υπάλληλος η κ. Χατζηαποστόλου Παρασκευή.

 

Τα τεύχη της διακήρυξης είναι διαθέσιμα, πατώντας ΕΔΩ, στην ιστοσελίδα του δήμου.