Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Εγγραφές στις δομές Προσχολικής Αγωγής 2023 - 2024.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ,ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024
(βρέφη & νήπια με έτος γέννησης 2020, 2021 & 2022)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Μεταμόρφωσης, για τη σχολική περίοδο 2023-2024 ότι:

 1. Οι αιτήσεις νέων εγγραφών και επανεγγραφών θα υποβάλλονται από 05/05/2023 έως 31/05/2023 ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης (https://www.metamorfossi.gov.gr/katoikoi/koinoniki-politiki/vrefonipiakoi-stathmoi). Κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και για όσους δεν έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης από το προσωπικό του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, κατόπιν ραντεβού. (ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023)

Για ραντεβού:

 • 1ος Παιδικός Σταθμός: 210-2838918 κα Τζημαγιώργη Μαίρη & κα Κατερίνα Οσμανλή, και 210-2814797 κα Αλιβιζάτου Φούλα,
 • 3ος Παιδικός Σταθμός: 2102852108 κα Χατζηβασίλογλου Mάρθα,
 • 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: 2102817039 κα Λιόντου Νεκταρία,
 • 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: 2102829222 κα Φλώρου Αλεξία,
 • 1ος Βρεφικός Σταθμός: 2102817515 κα Μούρτου Αθηνά,
 • 2ος Βρεφικός Σταθμός: 2102852107 κα Ζαρκαδούλα Σταυρούλα.
 1. Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής λειτουργεί δύο βρεφικούς σταθμούς, δύο παιδικούς σταθμούς και δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς:

Για νήπια από 30 μηνών (2ετών & 6μηνών) έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης:

 • 1ος Παιδικός (Ιερού Λόχου & Δημητσάνας, 2102814797),
 • 3ος Παιδικός (Ηρακλείου 22, 2102852108)
 • 1ος Βρεφονηπιακός (Πεύκων & Κυβέλης, Καναπίτσα, 2102817039),
 • 2ος Βρεφονηπιακός (Χαριλάου Τρικούπη & Δημητσάνας, 2102829222).


Για βρέφη από 8 μηνών έως 30 μηνών:

 • 1ος Βρεφικός (Ιερού Λόχου & Δημητσάνας, 2102817515),
 • 2ος Βρεφικός (Δομοκού 1 Προφήτη Ηλία, 2102852107),
 • 1ος Βρεφονηπιακός (Πεύκων & Κυβέλης, Καναπίτσα, 2102817039),
 • 2ος Βρεφονηπιακός (Χαριλάου Τρικούπη & Δημητσάνας, 2102829222).
 1. Στις αιτήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά τρεις επιλογές δομών με σειρά προτίμησης και με βάση την διεύθυνση κατοικίας σας. Σε περίπτωση πληρότητας του Σταθμού της 1ης σας επιλογής, θα ακολουθήσει η εγγραφή του παιδιού στον Σταθμό της 2ης ή 3ης επιλογής σας, ανάλογα με τα κριτήρια μοριοδότησής σας. Τα βρέφη των βρεφονηπιακών σταθμών δύνανται να συνεχίζουν, ως επανεγγραφές, στις ίδιες δομές των νηπιακών τμημάτων.
 2. Για τα αδέρφια συμπληρώνεται ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής για κάθε παιδί και όχι μια αίτηση.
 3. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα αξιολογούνται.
 4. Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά):

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 • Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 • Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 • Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (Πρόσφατο Λογαριασμό από οργανισμό κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/ και ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης (Τελευταίου 6μήνου).
 • Υπεύθυνη Δήλωση Υποχρεώσεων των Γονέων (Πρότυπο από το site του Δήμου για τους Παιδικούς Σταθμούς).

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 • Πρόσφατη Πρόσληψη, Αναγγελία Πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ.
 • Στον Ιδιωτικό Τομέα: Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/ του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4.
 • Υπάλληλοι στο Δημόσιο Τομέα, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ. αναλυτική Υπηρεσιακή Βεβαίωση Εργασίας.

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 • Για οικογενειακή επιχείρηση: Έναρξη από Δ.Ο.Υ και Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη που να αναφέρεται το αντικείμενο της επιχείρησης όπως και το ωράριο εργασίας, με υπογραφή και σφραγίδα.
 • Για πρόσφατη έναρξη Εργασιών Ελεύθερου Επαγγελματία: Πρόσφατη Έναρξη Εργασιών Επιχείρησης από Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή αποδεικτικό καταβολής ΦΠΑ τελευταίου τετραμήνου.

ΑΝΕΡΓΟΙ

 • Πρόσφατη Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 • Μονογονεϊκή οικογένεια: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας και των δύο γονέων,
 • Αλλοδαποί Γονείς: Άδεια Μόνιμης Παραμονής,
 • (Γονείς σε διάσταση) Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την άσκηση επιμέλειας,
 • (Διαζευγμένοι Γονείς) Διαζευκτήριο στο οποίο να φαίνεται η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού,
 • (Μέλη ΑμΕΑ) Για γονείς ή παιδιά (αδέλφια) με Ειδικές Ανάγκες, απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας,
 • (Μονογονεϊκή Οικογένεια) Έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία, με το οποίο να αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα,
 • (Ορφανό παιδί) Ληξιαρχική Πράξη του αποβιώσαντα γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • (Χηρεία) Πιστοποιητικό Θανάτου Συζύγου,
 • Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (για γονείς ή τέκνα με αναπηρία 67% και άνω),
 • Σε περιπτώσεις που το παιδί ακολουθεί πρόγραμμα λογοθεραπείας ή εργοθεραπείας, Ιατρική γνωμάτευση - αξιολόγηση από Δημόσιο Φορέα / βεβαίωση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου για οποιαδήποτε μαθησιακή δυσκολία/ Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης,
 • Σύμφωνο Συμβίωσης και Εκκαθαριστικά σημειώματα και των 2 μερών (Για γονείς με Σύμφωνο Συμβίωσης).
 1. «Στη σελίδα eetaa.gr μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προγράμματα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2023-2024 και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις να υποβάλλετε αίτηση». Οι γονείς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στα ανωτέρω προγράμματα υποβάλλουν αίτηση κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της ΕΕΤΑΑ και αφού παραλάβουν την τελική αξία τοποθέτησης (voucher) την αποστέλουν ηλεκτρονικά :kepadm@metamorfossi.gr και προσέρχονται στα γραφεία του 1ου Παιδικού (Ιερού Λόχου & Δημητσάνας) για την εγγραφή του τέκνου τους στους αντίστοιχους σταθμούς .Θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση με λεπτομερείς οδηγίες. Η πρόσκληση ΕΕΤΑΑ 2023-2024 παρακολουθείται μέσω της σελίδας της https://www.eetaa.gr/ και του Δήμου Μεταμόρφωσης.

 2. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
 • Οι πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για το έτος 2023-2024 θα ανακοινωθούν μετά και την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων των vouchers από την ΕΕΤΑΑ.
 • Τα παιδιά που εντάσσονται στα ανωτέρω προγράμματα προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών / επανεγγραφών.
 • Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΔΩ.

Email:

 1. kepadm@metamorfossi.gr,
 2. foulalv@metamorfossi.gr,
 3. k.osmanlh@metamorfossi.gr,
 4. m.tzimagiorgi@metamorfossi.gr.

Η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής
Χαρίκλεια Νικολοπούλου