Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα "Στέγαση και Εργασία" για τους άστεγους ύψους 400.000 Ευρώ.

Εγκρίθηκε το σχέδιο για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους», με τίτλο «Άλμα», με δικαιούχους φορείς του Δήμους Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ηρακλείου και Χαλανδρίου και διαχειριστή φορέα την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.

 

Επιχειρησιακοί Στόχοι του Σχεδίου αποτελούν:

 

Ε.Σ. 1: Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας κατ’ ελάχιστον 24 αστέγων νοικοκυριών (34 ωφελούμενων),

Ε.Σ. 2: Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.

Ε.Σ. 3: Η ένταξη στο πρόγραμμα του συνόλου των ωφελούμενων του σχεδίου για διάστημα έως και είκοσι τεσσάρων μηνών.

Ε.Σ. 4: Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, ικανών για εργασία, η ένταξη υποχρεωτικά ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστον, σε επιδότηση εργασίας και 10% σε επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Ε.Σ. 5: Η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δικαιούχου και άλλων Δημοσίων Φορέων.

 

Το συνολικό κόστος του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€).

 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, Στράτος Σαραούδας, η συμμετοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης σε ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί ένα καίριο βήμα στην προσπάθεια για την βελτίωση των συνθηκών στέγασης κατοίκων που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα