Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δελτία Τύπου

Εκκίνηση συζητήσεων για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου και την αύξηση των συνδέσεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Σε εξαιρετικό κλίμα και με διάθεση αμοιβαίας συνεργασίας συζητήθηκε ηαναθεώρηση του προγραμματισμού επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίουστο Δήμο Μεταμόρφωσης μεταξύ του Δημάρχου, κ. Ευστράτιου Σαραούδα και του Εκτελεστικού Προέδρου της ΕΔΑ Αττικής, κ. ΠιέρρουΧατζηγιάννη.

Στη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της ΕΔΑ Αττικής,παρευρέθηκαν επίσης ο Διευθυντής Ανάπτυξης Υποδομών της ΕΔΑ Αττικής, κ. Ιωάννης Ντρούκας και η κα. Μερσίνα Κλεάνθη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Το αντικείμενο της συζήτησης εστιάστηκε στις παραμέτρους που δύνανται να ενισχύσουν την ένταξη περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης, στο ήδη προγραμματισμένο πενταετές πλάνο ανάπτυξης 2020-2024, με την ανάλυση από την πλευρά του κ. Χατζηγιάννη, όλων των οικονομικών και τεχνικών κριτηρίων που καθορίζουν τη διαμόρφωση του σχεδιασμού επεκτάσεων του δικτύου φυσικού αερίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο προσδιορισμός των βασικών αναγκών του Δήμου, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των περιοχών του και τον εντοπισμό των πρωταρχικών σημείων του ενδιαφέροντός τους. Επίσης, προσδιορίστηκαν οι ενέργειες που θα συντελέσουν θετικά στην πύκνωση των συνδέσεων στο ήδη υφιστάμενο δίκτυο. Σήμερα, το ποσοστό κάλυψης του δικτύου στο Δήμο Μεταμόρφωσης ανέρχεται περίπου στο 30%.

Για τη δρομολόγηση των περαιτέρω ενεργειών επισημάνθηκε, από κοινού, ότι σε πρώτη φάση θα υλοποιηθεί η χαρτογράφηση την κτηρίων του Δήμου όπου λειτουργούν διοικητικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά και νοσοκομειακά κτήρια, ιατρικά κέντρα και δομές υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και λοιπά κτήρια παροχής
υπηρεσιών του Δήμου. Εν συνεχεία, θα μελετηθούν οι ενεργειακές ανάγκες και απαιτήσεις λειτουργίας τους και με την ένταξή τους στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της, η ΕΔΑ Αττικής θα μεριμνήσει για το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών της, με στόχο την αμεσότερη δυνατή εξυπηρέτηση των αιτημάτων του Δήμου για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Παράλληλα, ενισχυτικές δράσεις θα σημειωθούν για την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης στο υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής.

Επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές η διάθεση να υπάρξει άμεση συνεργασία για την υλοποίηση κοινών επικοινωνιακών δράσεων που θα στοχεύουν στην ενημέρωση των δημοτών αναφορικά με τα οφέλη που παρέχει η σύνδεση των ιδιοκτησιών και επιχειρήσεών τους με το φυσικό αέριο. Όπως επίσης, και στην πληροφόρησή τους αναφορικά με τη διαδικασία σύνδεσης, τις οικονομικές διευκολύνσεις που παρέχονται και λοιπές ενημερώσεις. Πέραν της πρόθεσης των δύο μερών να συνδεθούν περισσότεροι καταναλωτές με το δίκτυο φυσικού αερίου, η συλλογή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος δυνητικών καταναλωτών τέθηκε εξίσου σε προτεραιότητα, καθώς συντελεί καθοριστικά στο μελλοντικό σχεδιασμό επεκτάσεων στην περιοχή.

Σε άριστο κλίμα έκλεισε η συνάντηση με τη δέσμευση και των δύο πλευρών ότι, θα πράξουν τα μέγιστα για την επίτευξη του κοινού τους στόχου. Ο κ.Χατζηγιάννης επισφράγισε τη στρατηγική της ΕΔΑ Αττικής με την επίδειξη της αμέριστης στήριξης της εταιρείας στους Δήμους της Περιφέρειας που μεριμνούν για την αναβάθμιση των περιοχών τους. Επισήμανε ότι, η χρήση του φυσικού αερίου θα συντελέσει καθοριστικά στην κοινωνική και περιβαλλοντική ανάκαμψη των περιοχών τους και θα προσδώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση με την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και
εγκαταστάσεων στο Δήμο τους.