Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ενημερωτική δράση στο 1ο Λύκειο Μεταμόρφωσης

Κατόπιν προσκλήσεως του 1ο Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης, προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης πραγματοποίησε ενημέρωση τη Τρίτη 28 Νοεμβρίου σε μαθητές και μαθήτριες της Α' Λυκείου πάνω σε θέματα εφηβείας, κοινωνικές συναναστροφές και σχέση με την οικογένεια.

Η ενημέρωση των μαθητών – τριών έγινε από την κοινωνική λειτουργό Σοφία Μιχαλομανωλάκη και τον ψυχολόγο Ιωάννη Φέρρα. Στο τέλος της ενημέρωσης τέθηκαν ζητήματα αναφορικά με την συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας για την υλοποίηση δράσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση αρχών που προάγουν τη πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση στο χώρο του Σχολείου. Ευχαριστούμε τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική σύμβουλο κ. Βασιλική Δούρου για αυτή τη πρωτοβουλία.