Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ενίσχυση του στόλου της καθαριότητας με ένα νέο απορριμματοφόρο

Με ένα νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πρέσσα, χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, ενισχύθηκε ο στόλος καθαριότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά τέσσερα οχήματα που θα παραλάβει ο Δήμος, με τα οποία εξοπλίζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας, προϋπολογισμού 147.312,00 ευρώ, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Με την παραλαβή του  νέου απορριμματοφόρου, αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας του προσωπικού.