Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ενίσχυση του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Για την ενίσχυση και περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Σταθμού για τη Άνοια του Δήμου Μεταμόρφωσης, στο στελεχιακό δυναμικό προστέθηκε ιατρός-Νευρολόγος.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει είναι:

  • η ιατρική φροντίδα και ενημέρωση των ασθενών σε θέματα άνοιας
  • η αξιολόγηση και διάγνωση της άνοιας ή συναφών νευρολογικών παθήσεων με χρήση κατάλληλων νευροψυχολογικών τεστ
  • η συνεργασία με άλλες ειδικότητες του Συμβουλευτικού Σταθμού για την κατάρτιση κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου ολιστικής προσέγγισης,

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για ραντεβού ή πληροφορίες στο 210 2818689- 210 2831133 (Φέρρας Ιωάννης- Ψυχολόγος)