Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ένταξη της ενεργειακής αναβάθμισης του 1ου Δημοτικού και 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

Στην πρόσφατη έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε και εντάχθηκε στον Άξονα
Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», η πρόταση του Δήμου Μεταμόρφωσης (αριθμ. πρωτ.
004132/25-06-2020) για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης με ποσό ένταξης τα 384.400,50 €.