Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Επαναλειτουργούν τα ΚΑΠΗ του Δήμου Μεταμόρφωσης (δείτε λεπτομέρειες).

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &                     

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ                                                   

Ταχ.Δ/νση: Κορίνθου 21                                                            

14451 Μεταμόρφωση                                                                   

Τηλ. 2102852211                                                                            

Ε-mail: mntourou@metamorfossi.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Δευτέρα 6/9/2021 επαναλειτουργούν τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4054/4-9-2021/τεύχος Β΄ θα παρέχονται μόνο εξατομικευμένες υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης, Φυσικοθεραπείας και Ιατρονοσηλευτικές Υπηρεσίες. Επίσης στα πλαίσια της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια θα πραγματοποιούνται τεστ για την κατάθλιψη και την άνοια.

Η είσοδος των ηλικιωμένων στις υπηρεσίες των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, θα γίνεται με προσκόμιση:

(α) πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού εάν έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19

ή

(β) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.


Η προσέλευση στις υπηρεσίες γίνεται κατόπιν ραντεβού, με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους των υπηρεσιών κλπ).


Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η προσέλευση στις υπηρεσίες για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας (π.χ. λειτουργία εντευκτηρίου, ομαδικές δράσεις και δραστηριότητες κλπ).

Για ραντεβού επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:

1ο ΚΑΠΗ: 2102813011

2ο ΚΑΠΗ: 2102850235

3ο ΚΑΠΗ: 21028470247-2102853624

4ο ΚΑΠΗ: 2102844090