Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Έρευνα για τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών στο Νομό Αττικής

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. διενεργεί έρευνα για τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών και καλεί τους καταναλωτές της Αττικής να συμμετάσχουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023. Η εν λόγω έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "REVERTER" με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Συντονιστής του έργου) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των νοικοκυριών μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους, με έμφαση στους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Η εν λόγω έρευνα αφορά στην ενεργειακή φτώχεια και στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών – ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο και επίκαιρο για την κοινωνία μας. Η ενεργειακή φτώχεια είναι κατά βάση συνδεδεμένη με τις υψηλές τιμές ενέργειας, το χαμηλό εισόδημα των νοικοκυριών και τη χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των οικιακών συσκευών.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καλεί τους καταναλωτές της Αττικής να γίνουν συμμέτοχοι στην πράσινη μετάβαση με προσιτούς και άμεσους τρόπους και στην άμβλυνση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. Επίσης, τους καλεί να το προωθήσουν με τη σειρά τους προκειμένου να συνεισφέρουν στη διάδοση του.

  • Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. έως και τις 30/6/2023 και η συμπλήρωσή του διαρκεί 10-12 λεπτά.

Τα δεδομένα ή τα σχόλια που συλλέγονται είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας και ειδικότερα για την εξαγωγή γενικών στατιστικών αποτελεσμάτων.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://mirc.ntua.gr/surveys/index.php/316723?lang=el