Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση Δημάρχου για τα Μητρώα Αρρένων 2021

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κάνει γνωστό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/1993 Κύρωση Κώδικα Διατάξεων «περί Μητρώων Αρρένων», καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2021.

Ο κατάλογος θα βρίσκεται στην διάθεση των γονέων των προαναφερόμενων αρρένων τέκνων από 03 Μαΐου 2022 μέχρι 27 Μαΐου 2022, για να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα γίνονται δεκτοί στο Δημαρχιακό Κατάστημα κατόπιν ραντεβού.

Θα έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για την ενημέρωσή τους στις πιο πάνω αναφερόμενες ημερομηνίες και από ώρα 09.00 έως ώρα 14.00 χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό το τηλέφωνο ή το email της Υπηρεσίας που θα βρείτε ΕΔΩ επιλέγοντας το τμήμα "Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου"

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ