Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε εργαστήριο Συμβουλευτικής με θέμα «Εργασία και άτομα με Αναπηρία»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Απριλίου 2024, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης, το εργαστήριο Συμβουλευτικής με θέμα «Εργασία και άτομα με Αναπηρία» από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο σύμβουλο της ΙΝΕ- ΓΣΕΕ τον κύριο Γαλάζιο Κωνσταντίνο και συμμετείχαν ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Συμμετείχαν 13 άτομα εργαζόμενοι και άνεργοι οι οποίοι μοιράστηκαν προβληματισμούς, εμπειρίες και ενημερωθήκαν για τα δικαιώματά τους. Στόχος ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση στο θέμα των ΑΜΕΑ και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που προωθεί την ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Τέλος κάθε άτομο, ανεξάρτητα από τυχόν αναπηρία, έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να συμμετέχει στην αγορά εργασίας και να συνεισφέρει στην κοινωνία μας.