Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δελτία Τύπου

Μέτρα πρόληψης και προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από τα κουνούπια

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όπου κυρίως αναπτύσσονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών, ο κάθε πολίτης θα πρέπει:

1. Να μην διατηρεί ακάλυπτα δοχεία με νερό και να απομακρύνει το στάσιμο νερό από αντικείμενα όπως βαρέλια, κουβάδες, ανθοδοχεία (π.χ. νεκροταφεία), πιατάκια στις γλάστρες, υδρορροές, παλιά λάστιχα, κλπ.
2. Να φροντίζει για την υγειονομική προστασία των ιδιωτικών δεξαμενών συγκέντρωσης νερού τοποθετώντας κατάλληλα πλέγματα (σίτες).
3. Να ελέγχονται οι χώροι γύρω από τα σπίτια (αυλές, κήποι, κ.λ.π.), να αποψιλωθούν από τη χαμηλή βλάστηση (φυτά, θάμνοι), ώστε να μην υπάρχουν δοχεία και κοιλότητες στο έδαφος, που μπορεί να αποτελέσουν εστία συγκέντρωσης στάσιμων νερών.
4. Να ποτίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται στάσιμα ύδατα, καθότι ακόμα και το έδαφος, που παραμένει για μεγάλα διαστήματα υγρό, μπορεί να αποτελέσει σημείο εναπόθεσης
αυγών των κουνουπιών.
5. Να φροντίζει για τη συνεχή ανανέωση και χλωρίωση του νερού σε κολυμβητική δεξαμενή ή και διακοσμητικά συντριβάνια που διατηρεί. Σε περίπτωση που αυτά δεν χρησιμοποιούνται, να
εκκενώνονται.
6. Να μη ρίπτονται ακάθαρτα νερά και απορρίμματα ανεξέλεγκτα.
7. Τα πάσης φύσεως ακάθαρτα νερά να οδηγούνται στο δίκτυο ακαθάρτων, όπου υπάρχει ή σε στεγανό βόθρο.
8. Τα καπάκια των φρεατίων (βόθρων, κ.λ.π.) να είναι ερμητικά κλειστά.
9. Να μη διοχετεύονται ακάθαρτα νερά μέσω αγωγών στο ρείθρο του δρόμου.
10. Να τοποθετεί αντικουνουπικά πλέγματα στα ανοίγματα των κτιριακών του εγκαταστάσεων (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγούς, κ.λ.π.).
11. Να χρησιμοποιεί εγκεκριμένα εντομοκτόνα – εντομοαπωθητικά περιβάλλοντος.
12. Να χρησιμοποιεί εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στο δέρμα και επάνω από τα ρούχα.

Η Υπηρεσία είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.