Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δελτία Τύπου

Νέος Εξοπλισμός για το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Νέο εξοπλισμό παρέλαβε το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της εκπαίδευσης των παιδιών με την παροχή νέων ερεθισμάτων μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι.