Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ολοκληρώνεται η διαδικασία τοποθέτησης φωτισμού LED σε όλη την Μεταμόρφωση.

Μετά τον έλεγχο και την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της διαδικασίας προμήθειας και εγκατάστασης νέου φωτισμού LED σε όλη την Μεταμόρφωση, πλέον μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όσον αφορά στον φωτισμό της πόλης μας.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, ανέφερε:

«Η αναβάθμιση του φωτισμού της Μεταμόρφωσης με LED γίνεται σύντομα πραγματικότητα, καθώς ολοκληρώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλη η προβλεπόμενη διαδικασία και μάλιστα εν μέσω πανδημίας.

Με τον νέο φωτισμό αντιμετωπίζονται ριζικά όλα τα μεγάλα προβλήματα που ζούμε εδώ και χρόνια, ενώ θα φωτιστεί η πόλη και η καθημερινότητά μας. Οι ζωές μας.  

Ικανοποιείται ένα ακόμη διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας μας και μια ακόμη δέσμευση της δημοτικής αρχής. Και έπεται συνέχεια...».

 

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα που ακολουθεί, για περισσότερες πληροφορίες:

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

H συνολική αναβάθμιση του φωτισμού της Μεταμόρφωσης με LED αποτελούσε -και αποτελεί- ένα διαχρονικό αίτημα και μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες της πόλης μας.

 

Με τον νέο φωτισμό LED το καθημερινό πρόβλημα του πεπαλαιωμένου δικτύου φωτισμού και των συνεχώς καμένων λαμπών δεν αντιμετωπίζεται απλά, αλλά εξαλείφεται για αρκετά χρόνια. Και μάλιστα με καλύτερη ποιότητα φωτισμού και σημαντική εξοικονόμηση ρεύματος, άρα χρημάτων.

 

Μια αναβάθμιση η οποία πλέον βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ολοκληρώθηκε όλη η προβλεπόμενη διαδικασία.

 

Συγκεκριμένα:

 

Το 2020 με την υπ. αριθμόν 427 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΞΗΩΚΒ-ΒΓΘ) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 104403 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 5η Φεβρουαρίου του 2021 με τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.999.035,12€ με ΦΠΑ 24%.

 

Υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, ενώ αρχές Μαρτίου εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ. 5928/11-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Μια απόφαση η οποία στις 23-03-2021 κοινοποιήθηκε, όπως προβλέπεται, στις υποψήφιες εταιρείες μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και επί της οποίας δεν κατατέθηκαν ενστάσεις.

 

Στη συνέχεια η απόφαση εστάλη για Έλεγχο Νομιμότητας στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με σκοπό τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια κι εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED» τελικού προϋπολογισμού 1.882.108,08€.

 

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 23/11/2021 και κοινοποιήθηκε στο Δήμο η εγκριτική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία ειδοποιηθήκαμε ότι μπορούμε να προβούμε άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης και άρα στην αναβάθμιση του φωτισμού της Μεταμόρφωσης.