Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ορίστηκαν οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Με απόφαση του ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους του Δήμου Μεταμόρφωσης, με θητεία από 05-01-2024 έως 06-01-2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με τα ακόλουθα πεδία εποπτείας:

 

1. Τον κ. Στρογγυλούδη Γεώργιο του Ιωάννη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας και Προγραμματισμού ανατίθεται :

α) Η υποβοήθηση της Υπηρεσίας στα θέματα Πολιτικής Προστασίας και οργάνωσης ομάδων Εθελοντών ή/και συνεργασίας με ήδη υπάρχουσες, καθώς και σε θέματα που αφορούν το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας

β) Η παρακολούθηση των συστημάτων & ΤΠΕ Πληροφορικής του Τμήματος Προγραμματισμού και των Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

 

2. Τον κ. Κορκολή Βασίλειο του Σταύρου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ασφάλειας των Εξωτερικών Χώρων και Νεολαίας, ανατίθεται :

α) Η εποπτεία της ασφάλειας :

- των αθλητικών χώρων και

- του αστικού εξοπλισμού των παιδικών χαρών,

- των Σχολείων μετά το πέρας της λειτουργίας τους

β) Η εποπτεία του εορταστικού στολισμού των οδών κατά τις εορταστικές περιόδους,

γ) Η επικουρία των αρμόδιων Αντιδημάρχων σε θέματα δράσεων Νεολαίας, καθώς και η εποπτεία της λειτουργίας του Συμβουλίου Νέων και του Συμβουλίου Παραβατικότητας

δ) Η επικουρία των αρμοδίων Αντιδημάρχων στην οργάνωση δραστηριοτήτων εντός σχολικών συγκροτημάτων.

 

3. Τον κ. Αργύρη Ιωάννη του Ευάγγελου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων, ανατίθεται :

Η εποπτεία, σε συνεργασία με τον επόπτη ασφαλείας του Δήμου, διαδικασιών καταγραφής των προβλημάτων των δημοτικών κτιρίων και της ασφαλούς λειτουργίας τους.

 

4. Τον κ. Αστήθα Παναγιώτη του Ιωάννη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανατίθεται :

α) Η εποπτεία της λειτουργίας του ΚΕΠ εξυπηρέτησης πολιτών

β) Η Επικουρία του Αντιδημάρχου σε θέματα Πολιτισμού.

 

5. Την κα Αγγελοπούλου Μαρία του Νικολάου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο επί Νομικών Θεμάτων ανατίθεται :

α) Η υποβοήθηση της Νομικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τις Δικηγόρους του Δήμου, σε θέματα χωροταξίας και Πολεοδομίας,

β) Η επικουρία του αρμοδίου Αντιδημάρχου σε θέματα συνεργασίας με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου.

 

6. Τον κ. Χριστοφορίδη Αντώνιο του Χρήστου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Κοινωνικής Πρόνοιας ανατίθεται :

Η επικουρία του αρμοδίου Αντιδημάρχου σε θέματα που αφορούν δράσεις της Τρίτης Ηλικίας και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρία.