Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων (ΣΟΧ 2/2023) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Δείτε τον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων πατώντας, ΕΔΩ.

Δείτε τα αποτελέσματα για το προσωπικό μερικής απασχόλησης, πατώντας ΕΔΩ.

Δείτε τα αποτελέσματα για το προσωπικό πλήρους απασχόλησης, πατώντας ΕΔΩ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους ήτοι από 31/08/2023 έως και 01/09/2023.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokolo@metamorfossi.gr .