Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Προδημοσίευση ΕΕΤΑΑ για την προσχολική εκπαίδευση

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ, ανακοίνωσε την εκκίνηση της διαδικασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης» για την χρονική περίοδο 2022-2023, με σκοπό την καλύτερη προετοιµασία των αιτούντων. Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους, θα δηµοσιευθεί εντός των επόµενων ηµερών.
Δείτε στον σύνδεσμο (link) που ακολουθεί, την προδημοσίευση της #ΕΕΤΑΑ σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα (πρώην «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»):

http://www.eetaa.gr/wp-content/uploads/2022/07/20220727prodimosiefsh.pdf