Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Προμήθεια ενός ακόμη σύγχρονου καρδιογράφου στα ΚΑΠΗ Μεταμόρφωσης.

Μια ακόμη σημαντική ενίσχυση έγινε στο Τμήμα Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, με την παραλαβή, στο ιατρείου του 4ου ΚΑΠΗ Μεταμόρφωσης, συσκευής ΗΚΤ-ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ, τριών καναλιών, ψηφιακής καταγραφής, εξοπλισμένο πλήρως για τη σωστή λειτουργία του. Παράλληλα παρελήφθη κεφαλή για υπερηχογράφο ULTRASOUND, υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ενδοκοιλιακών αγγείων.

Τη σημασία του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα την Τρίτη Ηλικία, τόνισε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και καρδιολόγος, Πάνος Λουσίδης, κάνοντας μάλιστα επίδειξη της ακρίβειας και αποτελεσματικότητάς του στον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, Στράτο Σαραούδα, ο οποίος ήταν επίσης παρών κατά την παραλαβή