Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπροσώπων κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις Βουλευτικές εκλογές

Καλούνται οι εκπρόσωποι των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις Βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 να παρευρεθούν σε κοινή σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Μαΐου στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Μεταμόρφωσης και ώρα 13:00, με θέμα «Κατανομή των χώρων που διατίθενται στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την προβολή τους (κεντρικά εκλογικά περίπτερα – διαφημιστικά μέσα) που συμμετέχουν στις Βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης τους».

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι διαπιστευμένοι από το πολιτικό κόμμα ή το συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων που εκπροσωπούν.