Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για το πρόγραμμα «Στηρίζουμε τους μαθητές»

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά την υλοποίηση του προγράμματος «Στηρίζουμε τους μαθητές». Στόχος του προγράμματος είναι η δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σχετικά έξοδα.

Η παρεχόμενη δράση προέρχεται αποκλειστικά και αφιλοκερδώς από φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών της περιοχής που έχουν δηλώσει συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του μαθητή και της μαθήτριας, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Κατά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής από το κηδεμόνα του μαθητή/τριας, θα πρέπει να υποβληθούν συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή διαβατηρίου γονέα-κηδεμόνα και παιδιού/ιών,

2. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο του μαθητή,

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Γονέα/Κηδεμόνα ή λογαριασμός ΔΕΚΟ,

4. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε1,

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

6. Κάθε άλλο έγγραφο, εφόσον υπάρχει και αποτελεί κοινωνικό κριτήριο όπως κάρτα ανεργίας, γνωμάτευση αναπηρίας και άλλο.

Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει πρόσφατα τα παραπάνω δικαιολογητικά σε δομές της Κοινωνικής Υπηρεσίας για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, καθώς υπάρχουν στο αρχείο μας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας επί της οδού Κορίνθου 21, καθημερινά κατά τις ώρες 09:00-13:00 από την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2132012988 (Κατερίνα Θεοδωροπούλου).