Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Σικιαριδείου Ιδρύματος για την πλήρωση έξι (6) θέσεων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ωφελούμενων στο Πρόγραμμα "ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ- ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" της Πράξης "ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ- ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524.

Πατήστε ΕΔΩ για την Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης και ΕΔΩ για την Αίτηση για τους ωφελούμενους.