Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δελτία Τύπου

Συμμετοχή Δήμου Μεταμόρφωσης σε πανευρωπαϊκή ομάδα εργασίας του ΠΟΥ (2020- 2025) για την υγιή γήρανση.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης συμμετέχει, εκπροσωπώντας την Ελλάδα μαζί με άλλες 11 Ευρωπαϊκές χώρες, στην Πανευρωπαϊκή ομάδα εργασίας για την Υγιή Γήρανση (2020-2025) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην Ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας (task force) για την Υγιή Γήρανση συμμετέχουν ο Δήμος Μεταμόρφωσης και οι πόλεις Udine (Ιταλία), Newcastle (Ηνωμένο Βασίλειο), Rijeka (Κροατία), Belfast (Ιρλανδία), Horsens (Δανία), Brno (Τσεχία), Gyor (Ουγγαρία), Barcelona (Ισπανία), Kankaya (Τουρκία), Muratpasa (Τουρκία), Lodz (Πολωνία).

Σκοπός της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας είναι η ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών και πολιτικών ανάμεσα στις πόλεις μέλη για τη διαχείριση της πανδημίας του COVID-19 στην κοινότητα, ο από κοινού σχεδιασμός πολιτικών και στρατηγικών προαγωγής υγείας και ενδυνάμωσης των ατόμων τρίτης ηλικίας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ανθεκτικού αστικού περιβάλλοντος με επίκεντρο την υγιή και ενεργό γήρανση.

Η Ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας θα μελετήσει τα στοιχεία και τα δεδομένα που σχετίζονται με την επίδραση του COVID-19 στους ηλικιωμένους πολίτες της Ευρώπης.

Θα αναλύσει και θα παρουσιάσει τα δεδομένα για τον ρόλο των Δήμων στην καταπολέμηση του COVID-19 με πολιτικές οι οποίες ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την υγιή αντίδραση και προσαρμογή της κοινότητας.

Με τη συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα αναπτύξει οδηγίες για τη χάραξη πολιτικών βασισμένων στην Υγιή και Ενεργό Γήρανση, δίνοντας έμφαση στις πολιτικές ενδυνάμωσης της Τρίτης Ηλικίας κατά την περίοδο της διαχείρισης της πανδημίας.