Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Συνάντηση του Δημάρχου Μεταμόρφωσης με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας για το ΚΕΠ Υγείας και το ΕΔΔΥΠΠΥ.

Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Γιάννη Κεχρή και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Πάνο Λουσίδη, είχε σήμερα ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας.

Κατά τη συνάντησή τους συζητήθηκε η προσφορά του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης, καθώς και η επιτυχία της 1ης Εβδομάδας Υγείας για την Τρίτη Ηλικίας. Αναλύθηκαν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από την ανταπόκριση των πολιτών και τέθηκαν οι επόμενοι αντικειμενικοί στόχοι για το εγγύς μέλλον, όσον αφορά στην προαγωγή της πρόληψης και του προσυμπωματικού ελέγχου.

Άλλωστε, ομόθυμη είναι η βούληση όλων των πλευρών και του ΕΔΔΥΠΠΥ για περαιτέρω συνεργασία μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες, που θα αναδεικνύουν τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Με σχέδιο και συνεργασία επιστημονικών φορέων υψηλού κύρους συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πρόληψη ως μέσο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.