Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Συνεργασία Δήμου Μεταμόρφωσης-ΚΕΘΕΑ για την ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών.

Συνεργασία του Δήμου Μεταμόρφωσης με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέμβασης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Ξεκίνησαν οι διασυνδέσεις σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης μας με το ΚΕΘΕΑ με στόχο την συνεργασία και την ενημέρωση όσον αφορά σε ζητήματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης προβληματικών συμπεριφορών.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, στις 25 Νοεμβρίου 2021 προγραμματίστηκε ενημέρωση των εκπαιδευτικών του 1ο Ενιαίου Λυκείου Μεταμόρφωσης από εξειδικευμένη μονάδα του ΚΕΘΕΑ, με την προοπτική τη νέα χρονιά να ακολουθήσουν προγραμματίζονται ενημερωτικές συναντήσεις όλων των μαθητών του σχολείου, ώστε να λάβουν έγκαιρη και επιστημονική ενημέρωση για τις εξαρτήσεις.

Η Κοινωνική Υπηρεσία γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας ότι οι δυσκολίες και τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, αυξάνονται σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, προσπαθεί να κινητοποιήσει τη σχολική κοινότητα για συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ.

Ο απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση αρχών που προάγουν τη πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση στο χώρο του Σχολείου. Που δημιουργούν ένα δίχτυ προστασίας των μαθητών από τις εξαρτήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2132012988 (αρμόδια κοινωνική λειτουργός: Σοφία Μιχαλομανωλάκη).