Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, η δημοπράτηση του κυλικείου και του ανθοπωλείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

(Α) Την Δευτέρα 30/01/2023, ώρα 10:00 π.μ.-11:00 π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της συμβολής των οδών Κύμης και Λητούς, θα διενεργηθεί πλειοδοτική δημοπρασία, με δημόσιες προφορικές προσφορές, για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του δημοτικού κοιμητηρίου που βρίσκεται επί της οδού Τατοΐου 55, για οκτώ (8) έτη, με ελάχιστη τιμή προσφοράς το ποσό των 9.000,00€ ετησίως.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 900,00€.

 

(Β)Την Δευτέρα 30/01/2023, ώρα 12:00 μ.μ.-13:00 μ.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της συμβολής των οδών Κύμης και Λητούς, θα διενεργηθεί πλειοδοτική δημοπρασία, με δημόσιες προφορικές προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του δημοτικού κοιμητηρίου που βρίσκεται επί της οδού Τατοΐου 55, για οκτώ (8) έτη, με ελάχιστη τιμή προσφοράς το ποσό των 9.000,00€ ετησίως.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 900,00€. 

 

Μπορείτε να βρείτε τα τεύχη διακήρυξης, πατώντας ΕΔΩ (20 και 21 Δεκ.).