Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Αίτηση για το πρόγραμμα "Σχολή Γονέων" του Δήμου Μεταμόρφωσης

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών, εφήβων και οικογένειας συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος «Σχολή Γονέων».

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, η στήριξη του οικογενειακού δεσμού και η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των γονέων. Στην διαδικασία εφαρμόζονται οι αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, η ομαδική συμβουλευτική γονέων και η μέθοδος της βιωματικής μάθησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών προσχολικής, σχολικής ηλικίας και εφηβείας και σε μελλοντικούς γονείς.

Ενδεικτική θεματολογία των συναντήσεων είναι: αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, δομή της οικογένειας,αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, οριοθέτηση, σχολικός εκφοβισμός, ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, σχέσεις με συνομηλίκους, η συναισθηματική αγωγή και άλλαθέματα που θα διαμορφωθούν από την συμμετοχή των γονέων.

Η συμμετοχή απευθύνεται στους δημότες του Δήμου και είναι δωρεάν.

Έναρξη προγράμματος: 31/10/2022
Διάρκεια: 8 συναντήσεις
Χρόνος: κάθε Δευτέρα, 18:30-20:00
Τόπος: 6o Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, Πάρνηθος 20
Συντονίστριες: Χαριτωνίδου Αφροδίτη, Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος MSc
Μιχαλομανωλάκη Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός MSc

Στοιχεία επικοινωνίας: 213.2012988 από 09:00-12:00, 213.2012985 από 13:00-16:00

Αίτηση συμμέτοχης: Αποστολή της αίτησης συμμετοχής είτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης στην Κορίνθου 21, καθημερινά από τις 9:00 έως 14:00 είτε ηλεκτρονικά στο email (a.xaritonidou@metamorfossi.gr).

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ