Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, Στράτο Σαραούδα, η αγορά του οικοπέδου Λαμπάκη.

Σήμερα υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, Στράτο Σαραούδα, η αγορά του οικοπέδου Λαμπάκη, εδαφικής έκτασης επιφανείας 3283,42 τ.μ. και στο ΟΤ 393Α του Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 

Πρόκειται για μοναδικό οικόπεδο από άποψη θέσεως, μεγέθους και τιμής. Μια εδαφική έκταση κατάλληλη για πολιτιστική, ψυχαγωγική και αναπτυξιακή αξιοποίηση σύμφωνα και με την ειδικότερη αιτιολογία που αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (έλλειψη δόμησης, μέγεθος, θέση, τιμή, η οποία σημειώνεται ότι υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας περί τις 900.000,00 ευρώ), το καθιστούν κατάλληλο για την εξυπηρέτηση όλων των προαναφερόμενων σκοπών. 

 

Το συνολικό τίμημα που συμφωνήθηκε, είναι ενός εκατομμυρίου ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων και τριάντα (1.089.824,30) ευρώ και θα καταβληθεί άτοκα ως εξής : 

 

1) ποσό εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υπογραφής του παρόντος και 

 

2) ποσό εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων και τριάντα (989.824,30) εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2023). 

 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη αγορά σε συνδυασμό με την αγορά όμορου ακινήτου Κουμπούρη (Οκτ. 2020) αποτελούσαν αίτημα και ανάγκη ετών που γίνεται πραγματικότητα.

 

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ο κ. Σαραούδας δήλωσε:

 

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που καταφέραμε να περάσει στην κυριότητά μας, μετά το οικόπεδο ιδιοκτησίας Κουμπούρη, και το οικόπεδο ιδιοκτησίας Λαμπάκη στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Και μάλιστα σχεδόν 900.000 Ευρώ χαμηλότερα από την αντικειμενική του αξία. Που κατορθώσαμε να κάνουμε πραγματικότητα μια δέσμευσή μας.

 

Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για την πόλη μας, καθώς οι δύο αυτές αγορές συνδυάζονται και ανοίγουν τον δρόμο να δημιουργήσουμε χώρους ψυχαγωγίας και άθλησης, αλλά και έναν πνεύμονα πρασίνου σε συνδυασμό με την έκταση επί της οδού Δεκελείας, η οποία σχεδιάζεται να διαμορφωθεί σε πλατεία.

 

Να αναβαθμίσουμε και να αξιοποιήσουμε την ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία».