Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Υπεγράφη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η χρηματοδότηση του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΑΤ08 Αντ. Τρίτσης).

Μια ακόμη μεγάλη χρηματοδότηση για τον Δήμο Μεταμόρφωσης υπεγράφη σήμερα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού ποσού 1.350.493,60 €, για την εκτέλεση του έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

 

Τα παραδοτέα έργα μέσω της συγκεκριμένης χρηματοδότησης είναι νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης και πιο συγκεκριμένα:

 

- Πληροφοριακό Σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλεδιαχείρισης φωτισμού πλατειών και λοιπών βασικών κοινόχρηστων χώρων,

- Έξυπνες διαβάσεις πεζών, στο πλαίσιο της βελτίωσης της ασφάλειας στην μετακίνηση των πολιτών.

-Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε σχολεία του Δήμου.

- Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ωφελούμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παροχής Υπηρεσιών Τηλεφροντίδας, στο πλαίσιο και της πανδημίας.

- Ψηφιακό Αποθετήριο Διοικητικών Υπηρεσιών (ψηφιοποίηση εγγράφων),

- Αναβάθμιση συστήματος οικονομικής διαχείρισης και Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης του Δήμου, στο πλαίσιο της γενικότερης "ενδυνάμωσης" των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, ανέφερε:

 

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η πόλη μου, η Μεταμόρφωση, λαμβάνει, με τη σημερινή έγκριση και υπογραφή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μια ακόμη μεγάλη χρηματοδότηση ύψους 1.350.493,60 € στα πλαίσια του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

 

Και η επιτυχία είναι διπλή, καθώς ήμαστε ένας από τους ελάχιστους -σε εθνικό επίπεδο- Δήμους του μεγέθους μας που λαμβάνει διπλάσιο ποσό χρηματοδότησης και επειδή οι ανάγκες που καλύπτονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

 

Ανάγκες όπως η τηλεδιαχείριση του νέου φωτισμού LED που ήδη τοποθετήσαμε σε όλη την πόλη, οι έξυπνες διαβάσεις, οι διαδραστικοί πίνακες για τα σχολεία μας, καθώς και η περαιτέρω πληροφοριακή αναβάθμιση των δημοτικών μας υπηρεσιών.

 

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου και τις δημοτικές υπηρεσίες για τη στήριξη και την συμβολή τους σε μια ακόμη σημαντική επιτυχία. Συνεχίζουμε..»!