Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Υπεγράφη χρηματοδότηση ύψους 620.000 ευρώ για τρία έργα (παλαιός Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και δύο δημοτικά κτίρια).

Υπεγράφη σήμερα η συνομολόγηση αναπτυξιακού δανείου, ύψους εξακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (620.000,00 €) - στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία - Προστασία της Δημόσιας Υγείας - Τεχνική Βοήθεια» για την εκτέλεση του έργου «Μελέτες ωρίμανσης Έργων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το Δήμο Μεταμόρφωσης», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης".

Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογήθηκε με την σημερινή δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δικαιούχου φορέα και θα αποπληρωθεί εξολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η δανειακή σύμβαση αφορά τρία (3) Υποέργα: - «Μελέτη αποκατάστασης Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) - «Μελέτη ανέγερσης δημοτικού κτιρίου επί της οδού Μιαούλη (Ο.Τ. 15)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) - «Μελέτη ανέγερσης δημοτικού κτιρίου στο Ο.Τ.9» (ΥΠΟΕΡΓΟ 3).

Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, δήλωσε:
"Μόλις υπογράψαμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τη χρηματοδότηση ύψους 620.000 Ευρώ για τρία ακόμη σημαντικά έργα και συγκεκριμένα:

  • Την Μελέτη αποκατάστασης του παλαιού Ιερού Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
  • Την Μελέτη ανέγερσης δημοτικού κτιρίου επί της οδού Μιαούλη.
  • Την Μελέτη ανέγερσης δημοτικού κτιρίου στην οδό Πίνδου.

Μια χρηματοδότηση η οποία είναι αποτέλεσμα πολύμηνης διεκδίκησης και σκληρής δουλειάς. Και η οποία αφορά τρία έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας, με σημαντικότερο - για λόγους συμβολισμού και ιστορίας- τον παλαιό Ιερό Ναό.

Και τα καλά νέα συνεχίζονται..".