Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ξεκίνησαν τα σεμινάρια του ευρωπαϊκού προγράμματος e-design.

Ξεκίνησε η εκπαίδευση μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω του έργου Ε-Design στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus +. To πρώτο μάθημα περιλάμβανε ενημέρωση
των συμμετεχόντων για το πρόγραμμα και καταγραφή των δεξιοτήτων τους, ώστε να επόμενα μαθήματα να είναι όσο το δυνατόν πιο προσαρμοσμένα στις γνώσεις τους.

Σημειώνεται ότι ο πρώτος κύκλος του έργου είναι πιλοτικός και είναι πιθανή η επέκτασή του.

Πρόσθετη ενημέρωση:

Το έργο E-DESIGN υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2021.
Το E-DESIGN δημιουργεί hotspots σε δημόσιους χώρους και σχολεία πολλών δήμων στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την Ιταλία, όπου έμπειροι
εκπαιδευτές προσφέρουν δωρεάν μαθήματα εκπαίδευσης, ώστε να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες, σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη
και απαιτητική αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες ασχολούνται με περιεχόμενο όπως η 3D εκτύπωση, η μοντελοποίηση, ο προγραμματισμός και το Internet of Things. Τα μαθήματα,
μάλιστα, δε σταματούν σε τεχνικές δεξιότητες (technical skills).

Υπάρχουν και τα soft skills (οριζόντιες δεξιότητες), τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Ενδεικτικά αυτές είναι:

• κριτική σκέψη κι επίλυση προβλημάτων
• ευελιξία και δημιουργικότητα
• ειλικρίνεια και συναισθηματική νοημοσύνη
• επικοινωνία, συνεργασία, διαπραγμάτευση
• σχεδιασμός και διαχείριση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το E-DESIGN και τις δράσεις του, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του έργου:
Ιστοσελίδα: http://www.e-designproject.eu/ Facebook: @edesigneuproject