Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής αποθήκης του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής αποθήκης, για πρώτη φορά, στον Δήμο Μεταμόρφωσης.

Για τη δημιουργία της, χρειάστηκε αρχικά να γίνει καταγραφή όλων των ειδών, όπως αυτά φαίνονταν στις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί στον Δήμο Μεταμόρφωσης. Στη συνέχεια, έγινε η απαραίτητη παραμετροποίηση και όλα τα δεδομένα εισήχθησαν στο πρόγραμμα της Οικονομικής Διαχείρισης.

Με την παραλαβή του δελτίου παραγγελίας, στο οποίο αναγράφονται όλα τα είδη που χρειάζεται η εκάστοτε υπηρεσία, καταχωρείται η παραγγελία στο πρόγραμμα. Ακολούθως παραλαμβάνεται και καταχωρείται το δελτίο αποστολής, γίνεται η τιμολόγηση και τελικά η εξαγωγή των ειδών.

Έτσι, πλέον το αρμόδιο τμήμα έχει καλύτερο έλεγχο των εισερχόμενων και των εξερχόμενων ειδών και τον άμεσο έλεγχο του αποθεματικού των συμβάσεων. Ένας έλεγχος που οδηγεί στην καλύτερη διαχείριση των ειδών των συμβάσεων και επομένως σε μείωση των δαπανώμενων χρημάτων.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Μεταμόρφωσης, Δήμητρα Σκοπελίτη, δήλωσε σχετικά:

«Ένας ακόμη στόχος και μια ακόμη προεκλογική δέσμευση της δημοτικής αρχής και του Δημάρχου, Στράτου Σαραούδα, έγινε πραγματικότητα. Ο Δήμος Μεταμόρφωσης διαθέτει πλέον ηλεκτρονική αποθήκη για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Η πορεία από την αποτύπωση της δημιουργίας της ηλεκτρονικής αποθήκης ως προεκλογικού στόχου της παράταξης “Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση” μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της ήταν μακρά. Και χρειάστηκε η κοινή προσπάθεια και δουλειά του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών και της αναδόχου εταιρείας “Νόησις Πληροφορική”, για αυτή την τόσο θετική εξέλιξη.

Και δεν μένουμε εδώ..”!