Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Χωρίς φυσική παρουσία, σφραγίδες και φυσικές υπογραφές αρχίζει να εκδίδεται μια σειρά πιστοποιητικών.

Από σήμερα ο Δήμος Μεταμόρφωσης συμμετέχει στο πρόγραμμα "Θυρίδες Δήμων - Gov.gr".

 

Σημειώνεται μάλιστα ότι είμαστε είναι ένας από τους πρώτους Δήμους, που εντάχθηκαν στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα.

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από σήμερα οι Δημότες Μεταμόρφωσης μπορούν να εκδίδουν χωρίς σφραγίδες και φυσικές υπογραφές την "Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας".

 

Και έπεται συνέχεια, καθώς σύντομα, μετά την σχετική εκπαίδευση, θα υπάρξει η δυνατότητα έκδοσης, χωρίς απαίτηση φυσικής παρουσίας, χωρίς φυσικές υπογραφές και σφραγίδες, μιας σειράς πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων που έλαβαν χώρα πριν το 2013, δηλαδή, ανήκουν στη μερίδα των εγγράφων που δεν εξυπηρετείται σήμερα από την πύλη του ελληνικού κράτους Gov.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης :

 

https://www.metamorfossi.gov.gr/topics/psifiaka-pistopoiitika