Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Οδηγία της Περιφέρειας Αττικής λόγω της ύπαρξης υψηλού κινδύνου πυρκαγιών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ύπαρξης υψηλού κινδύνου πυρκαγιών (κατηγορία κινδύνου 3) για την Τετάρτη 29/09/2021 και την Πέμπτη 30/09/2021, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ :

Α) Το κάπνισμα των κυψελών (πυροσβεστική διάταξη 9/2000 9Α/2005)

Β) Η χρήση πυρός σε αγροτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις (πυροσβεστική διάταξη 1/2018)