Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Στις 10/5/2022 ξεκινούν οι εγγραφές-επανεγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

(βρέφη & νήπια με έτος γέννησης 2019, 2020 &2021)

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Μεταμόρφωσης, για τη σχολική περίοδο 2022-2023 ισχύουν τα εξής:

 

1. Οι αιτήσεις νέων εγγραφών και επανεγγραφών υποβάλλονται από 10/05/2022 έως 10/06/2022 ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης:

 

https://preschoolmetamorfossi.intellisoft.gr/

 

Κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και για όσους δεν έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης από το προσωπικό του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, κατόπιν ραντεβού.

 

Για ραντεβού:

 

1ο Παιδικός Σταθμός, (210-2838918) κα Γεωργία Λέου & και Κατερίνα Οσμανλή

2ος Βρεφονηπιακός σταθμός (210-2829222) κα Αλιβιζάτου Φούλα

 

2. Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής λειτουργεί δύο βρεφικούς σταθμούς, δύο παιδικούς σταθμούς και δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς:

 

Για νήπια από 30 μηνών (2ετών & 6μηνών) έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης:

 

1ος Παιδικός (Ιερού Λόχου & Δημητσάνας,2102814797)

3οςΠαιδικός (Ηρακλείου 22, 2102852108)

1ος Βρεφονηπιακός (Πεύκων & Κυβέλης, Καναπίτσα ,2102817039)

2ος Βρεφονηπιακός (Χαριλάου Τρικούπη & Δημητσάνας, 2102829222)

Για βρέφη από 8 μηνών έως 30 μηνών:

 

1ος Βρεφικός (Ιερού Λόχου & Δημητσάνας, 2102817515)

2ος Βρεφικός(Δομοκού 1 Προφήτη Ηλία, 2102852107)

1ος Βρεφονηπιακός(Πεύκων & Κυβέλης, Καναπίτσα ,2102817039)

2ος Βρεφονηπιακός(Χαριλάου Τρικούπη & Δημητσάνας, 2102829222)

 

3.Στις αιτήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά τρεις επιλογές δομών με σειρά προτίμησης και με βάση την διεύθυνση κατοικίας σας. Σε περίπτωση πληρότητας του Σταθμού της 1ης σας επιλογής, θα ακολουθήσει η εγγραφή του παιδιού στον Σταθμό της 2ης ή 3ης επιλογής σας, ανάλογα με τα κριτήρια μοριοδότησής σας. Τα βρέφη των βρεφονηπιακών σταθμών δύνανται να συνεχίζουν, ως επανεγγραφές, στις ίδιες δομές των νηπιακών τμημάτων.

 

4. Για τα αδέρφια συμπληρώνεται ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής για κάθε παιδί και όχι μια αίτηση.

 

5. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν αξιολογούνται.

 

6. Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά):

i. Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

ii. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/ και ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης.

iii. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, καθώς και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/ του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

iv. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

v. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο (δείτε το σχετικό έγγραφο, πατώντας ΕΔΩ), καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

vi. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

vii. Υπεύθυνη δήλωση υποχρεώσεων των γονέων ή κηδεμόνων (βρείτε το σχετικό έγγραφο, πατώντας ΕΔΩ)

viii. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

viiii. Βεβαίωση αναπηρίας από ΚΕΠΑ, για άτομα με αναπηρία /βεβαίωση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου για οποιαδήποτε μαθησιακή δυσκολία

 

7. Σας γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ή Πρόγραμμα «Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» θα λειτουργήσει και κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Οι γονείς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στα ανωτέρω προγράμματα θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό και αφού παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher) να προσέλθουν στα γραφεία του 1ου Παιδικού (Ιερού Λόχου & Δημητσάνας) για την εγγραφή του παιδιού στις αντίστοιχες δομές . Σχετικά με τις αιτήσεις στα προγράμματα αυτά μπορείτε να παρακολουθείται τις ανακοινώσεις μέσω της σελίδας της ΕΕΤΑΑ [www.eetaa.gr] ή του Δήμου Μεταμόρφωσης .

 

8. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:

 

• Οι πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για το έτος 2022-2023 θα ανακοινωθούν μετά και την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων των voucher από την ΕΕΤΑΑ.

 

• Tα παιδιά που εντάσσονται στα ανωτέρω προγράμματα προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών / επανεγγραφών.

 

•Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.