Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Συνεχίζονται οι εργασίες της οδού Περικλέους.

Ένα ακόμη έργο ζωτικής σημασίας γίνεται πραγματικότητα και μάλιστα με χρηματοδότηση.

Ο καταβιβασμός και η μείωση της κλίσης της οδού Περικλέους συμβάλλει δραστικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, ενώ η ριγωτή πλακόστρωσή της συμβάλλει στην ασφάλεια της πρόσφυσης των οχημάτων.

Εργασίες οι οποίες σε συνδυασμό με τα παράπλευρα έργα, όπως τα νέα πεζοδρόμια, αναβαθμίζουν την οδό Περικλέους και αντιμετωπίζουν ένα ακόμη χρόνιο πρόβλημα του τόπου μας.