Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη για την εκμίσθωση του περιπτέρου επί της οδού Τατοίου 55 στη Μεταμόρφωση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΑΤΟΙΟΥ 55 (Ο.Τ. 289) ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης προκηρύσσει διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, με δημόσιες προφορικές προσφορές, την Παρασκευή 16 Ιουνίου ώρα 12:00 στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της οδού Κύμης και Λυτούς, για την εκμίσθωση καθορισμένης θέσης προκειμένου να τοποθετηθεί με ευθύνη του μισθωτή περίπτερο επί της οδού ΤΑΤΟΪΟΥ 55 (Ο.Τ. 289)πλησίον του Δημοτικού Κοιμητηρίου στην Μεταμόρφωση.

Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης, με ελάχιστη τιμή προσφοράς το ποσό των 7.800,00€ ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής η οποία ανέρχεται στο ποσό των 780,00€.

Η Δημοπρασία θα γίνει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης.

Πληροφορίες και αντίγραφα διακήρυξης παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο έως την 13η Ιουνίου 2023 (εντύπως ή ηλεκτρονικά), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (οδός Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1) και τηλεφωνικά στο 2132012942. Αρμόδια υπάλληλος η κ. Χατζηαποστόλου Παρασκευή.

Τα τεύχη της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του δήμου μέχρι την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας.

Μπορείτε να τα βρείτε πατώντας ΕΔΩ.