Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση του ΚΕΘΕΑ, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία, σε σχολεία της Μεταμόρφωσης.

Σήμερα, Δευτέρα 17/1/2022, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Πρωτογενούς Πρόληψης της Σχολικής Κοινότητας του Τομέα Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ, οργάνωσε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα ¨Ενημέρωση για Ασφαλή Σχολεία¨.

 

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν διευθυντές και υποδιευθυντές του 1ου, 5ου, 6ου Δημοτικού Σχολείου και του 2ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης.

 

Παρουσιάστηκε εισήγηση από την Υπεύθυνη του Τμήματος Πρωτογενούς Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ κα Κωνσταντίνα Υφαντή για τον Οδηγό για Ασφαλή Σχολεία.Ο Οδηγός,εγκεκριμένος από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ ( Αρ. 7/ 16-02-17 απόσπασμα του ΔΣ του ΙΕΠ), προτείνει ένα μακροχρόνιο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης. Στόχος του είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός σχολείου που προάγει την ψυχοκοινωνική υγεία και αντιμετωπίζει τα θέματα που ανακύπτουν στους κόλπους του με τρόπο θετικό και αξιοποιήσιμο για όλη τη σχολική κοινότητα.

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης αξιολογεί τη σημερινή ενημέρωση ως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη των προβληματισμών των διευθυντών των σχολείων μας. Τέθηκαν στόχοι για μια σειρά νέων παρεμβάσεων / δράσεων σε συνεργασία με τον πλέον εξειδικευμένο φορέα πρόληψης στην Ελλάδα το ΚΕΘΕΑ, σε όλα τα μέρη της σχολικής Κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί).