Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Επαναφορά Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Σας ενημερώνουμε πως το Κολυμβητήριο θα λειτουργεί κανονικά ύστερα από τον έκτακτο καθαρισμό της κολυμβητικής δεξαμενής λόγω της σοβαρής πυρκαγιάς (στάχτες κλπ).