Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Κατάθεση αίτησης για συμμετοχή καταστημάτων και μικροπωλητών στις 5 και 6 Αυγούστου.

To Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεταμόρφωσης καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν θέση δραστηριοποίησης έγκρισης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις 5 & 6 Αυγούστου έτους 2022, να προσέλθουν στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και να καταθέσουν την αίτηση στο πρωτόκολλο το αργότερο έως και την 29 Ιουλίου 2022.

Οι αριθμητικές θέσεις συμμετοχής για τα καταστήματα θα χορηγηθούν από:

29-7-2022 και 01-8-2022.

Οι αριθμητικές θέσεις συμμετοχής για τους μικροπωλητές θα χορηγηθούν από:

02-8-2022 έως 4-8-2022.

Οι χορηγούμενες άδειες είναι αυστηρώς προσωπικές, αφορούν την παραχώρηση του οριοθετημένου κοινόχρηστου χώρου και χορηγούνται μετά την εξόφληση του αντίστοιχου τέλους που επιβάλλεται ανά ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 209/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του άμεσα ενδιαφερόμενου.
  2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας ή άδεια υπαίθριου εμπορίου
  3. Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
  4. Για πολυτεκνική ή τρίτεκνη ιδιότητα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάρτα πολυτέκνων σε ισχύ.
  5. Για ΑΜΕΑ θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.ΠΑ σε ισχύ

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο, είναι:

  • η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
  • Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο και από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.

Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανέρχεται για το διήμερο:

Α’ ΖΩΝΗ

ΠΟΣΟ

Στην οδό Φ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ( από την  ΧΙΟΥ έως την ΉΒΗΣ).

Στην οδό Ι. ΚΟΤΤΟΥ (από την ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως την Ι.ΡΑΛΛΗ).

Στην οδό Ι. ΡΑΛΛΗ (από την ΧΛΟΗΣ έως την Φ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ).

40,00€ ανά τ.μ. το διήμερο

 

Β’ ΖΩΝΗ

ΠΟΣΟ

Στην οδό Φ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ  (από την  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως την ΧΙΟΥ ) &

 (από την ΉΒΗΣ έως τον παράδρομο της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΛΑΤΩΝΟΣ),

30,00€ ανά τ.μ. το διήμερο

 

 

Γ’ ΖΩΝΗ

ΠΟΣΟ

Στην οδό ΉΒΗΣ (από την  Φ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ έως την Ι. ΚΟΤΤΟΥ).

Στην οδό ΉΒΗΣ (από την οδό Φ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ έως  Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ).

 

20,00€ ανά τ.μ. το διήμερο

 

Α.με.Α - Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι – Ευπαθείς ομάδες κτλ.  20,00€/τ.μ.

 

Για τους καταστηματάρχες το τέλος ορίζεται το διήμερο

  • 30,00€/τ.μ.  Α’ ΖΩΝΗ
  • 25,00€/τ.μ. Β’ ΖΩΝΗ
  • 20,00€/τ.μ.  Γ’ ΖΩΝΗ

 

Για όλα τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται επί των οδών όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη, θα παραχωρείται ατελώς χώρος 1,50μ. έμπροσθεν της εισόδου των καταστημάτων τους.

 

Αιτήσεις που θα κατατεθούν εκτός του ανωτέρω διαστήματος θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα εξυπηρετούνται.

Μετά το πέρας των παραπάνω καταληκτικών ημερομηνιών δε θα γίνεται καμιά επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής λόγω υπαιτιότητας του ενδιαφερομένου, και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει εκ νέου τις θέσεις αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 213-2012942.