Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Κατόπιν ραντεβού η παροχή των δημοτικών υπηρεσιών -με φυσική παρουσία- στο κοινό.

Στα πλαίσια της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.55821/20-9-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4019), για
το χρονικό διάστημα από 21/9/2020 έως και 4/10/2020, η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημοτικές υπηρεσίες  γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.

Στόχος είναι η αποφυγή συνωστισμού από τη φυσική παρουσία πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, έκτακτη ανάγκη ή ραντεβού, οι πολίτες μπορούν να αποταθούν στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου (τηλ.: 213-201-2900) και στη συνέχεια να συνδεθούν με την
αρμόδια υπηρεσία.

Εναλλακτικά μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας στα: Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας: τηλ.: 213 2012966 – 968, fax: 210 2853278 (για θέματα εισφορών, τελών κλπ)
Τμήμα Ταμείου: τηλ.: 213 2012969 Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: τηλ. 213 2012942 (για θέματα αδειοδότησης καταστημάτων & ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους, άδειες άσκησης συγκεκριμένων επαγγελμάτων κλπ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου: τηλ. 213 2012933, fax:  210 2853279, 210 2853797 (για θέματα δημοτολογίου και ληξιαρχείου), Τμήμα Αθλητισμού & Νέας Γενιάς: τηλ. 210 2820222 Δ/νση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος: τηλ. 2102812081, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας: τηλ. 213 2012945 Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας: τηλ. 210 2831133

Αν υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.