Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δελτία Τύπου

Ορισμός και εκλογή μελών στις Επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής, καθώς και εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης και μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες ορίστηκαν και εξελέγησαν τα ακόλουθα μέλη στις Επιτροπές (α) Οικονομικών και (β) Ποιότητας Ζωής.

A) Νέα σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικά μέλη:

1. Δήμαρχος Ευστράτιος Σαραούδας -Πρόεδρος Επιτροπής.

2. Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Οριζόμενο μέλος.

3. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας- Οριζόμενο μέλος.

4. Δημήτρης Αναστασόπουλος -Εκλεγόμενο μέλος.

5. Στυλιανός Σαριδάκης - Εκλεγόμενο μέλος.

6. Μιλτιάδης Καρπέτας - Εκλεγόμενο μέλος.

7. Βασίλης Καραβάκος - Εκλεγόμενο μέλος.

 

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Νικόλαος Ζυγούνας - Εκλεγόμενο μέλος.

2. Ιωάννης Μπάλτας - Εκλεγόμενο μέλος.

3. Γεώργιος Χρονόπουλος - Εκλεγόμενο μέλος.

4. Αγγελική Καλαντζή - Εκλεγόμενο μέλος.

 

Β) Νέα Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Τακτικά μέλη:

1. Δήμαρχος Ευστράτιος Σαραούδας -Πρόεδρος Επιτροπής.

2. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - Οριζόμενο μέλος.

3. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων - Οριζόμενο μέλος.

4. Ιωάννης Μπάλτας -Εκλεγόμενο μέλος.

5. Στυλιανός Σαριδάκης- Εκλεγόμενο μέλος.

6. Κωνσταντίνος Κολοβός - Εκλεγόμενο μέλος.

7. Βασίλης Καραβάκος - Εκλεγόμενο μέλος.

 

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Παναγιώτης Λουσίδης - Εκλεγόμενο μέλος.

2. Δημήτρης Αναστασόπουλος - Εκλεγόμενο μέλος.

3. Δήμητρα Τσεβά - Εκλεγόμενο μέλος.

4. Αγγελική Καλαντζή - Εκλεγόμενο μέλος.

Η χρονική διάρκεια και των δύο Επιτροπών ορίζεται, σύμφωνα με την 90/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για δύο έτη (1-9-2019 έως 6-11-2021).

 

Στην ίδια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκαν και εξελέγησαν:

- Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Χαρίκλεια Νικολοπούλου.

- Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Ευάγγελος Γαρούφος.

- Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Δήμητρα Σκοπελίτη.

 

Η χρονική διάρκεια της θητείας του  Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται, σύμφωνα με την 90/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για δύο έτη (1-9-2019 έως 6-11-2021).