Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Στις 4 Μαρτίου η πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου/αναψυκτήριου επί των οδών Τατοΐου, Γ. Παπανδρέου & Φ. Γκινοσάτη.

Την Παρασκευή 04 Μαρτίου 2022, ώρα 10:00-11:00 π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της συμβολής των οδών Κύμης και Λητούς, θα διενεργηθεί πλειοδοτική δημοπρασία, με δημόσιες προφορικές προσφορές, για την εκμίσθωση του ακινήτου (Αναψυκτήριο) που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Τατοΐου, Γ. Παπανδρέου & Φ. Γκινοσάτη, για οκτώ (8) έτη, με πρώτη προσφορά 42.000,00€ ετησίως.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 4.200,00€.

 

Η δημοπρασία θα γίνει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης θα χορηγούνται ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από σχετικό αίτημα μέχρι την 25 Φεβρουαρίου 2022, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου (οδός Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1) και τηλεφωνικά στο 2132012900.

 

Αρμόδια υπάλληλος η κα Βασιλική Τζούδα

 

Δείτε την σχετική διακήρυξη του Δημάρχου, Στράτου Σαραούδα, πατώντας ΕΔΩ (περιληπτικά) ή ΕΔΩ (πλήρης διακήρυξη).