Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Την μείωση των αντικειμενικών αξιών αιτείται ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

Κατόπιν της ομόφωνης, από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, υπερψήφισης της εισήγησης του Δημάρχου, Στράτου Σαραούδα, για τη μείωση των τιμών των αντικειμενικών αξιών στη Μεταμόρφωση, προωθήθηκε η σχετική απόφαση/αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Υπουργείο των Οικονομικών.

Η απόφαση αιτείται να επανέλθουν οι αντικειμενικές αξίες στα ίδια επίπεδα που βρίσκονταν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, ώστε να αποτυπώνουν υγιώς την πραγματικότητα στην αγορά χωρίς στρεβλώσεις και αδικίες, να μην πάσχουν από έλλειψη πλαισίου και να μην πλήττουν τους πιο ευάλωτους.