Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δελτία Τύπου

Χρηματοδότηση της Συντήρησης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μεταμόρφωσης από το Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ"

Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (11-3-2020, αρ. πρωτ.: 17799) εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, το έργο «Συντήρηση εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Δήμου Μεταμόρφωσης» συνολικού προϋπολογισμού 1.259.262,99 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Μεταμόρφωσης . 

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

(Α) Υπουργείο Εσωτερικών: 600.000 € και (Β) Ιδίοι Πόροι του Δήμου: 659.262,99 €.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, ανέφερε ότι "Πρόκειται για ένα καλό νέο το οποίο προέκυψε μέσα από συντονισμένη και ομαδική προσπάθεια. Ευχαριστώ το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανταπόκρισή του, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την άρτια προετοιμασία.

 

Η Μεταμόρφωση έχει ανάγκη αυτό το έργο, το οποίο θα δημοπρατηθεί και θα ολοκληρωθεί άμεσα. Μετά το πέρας το εργασιών, το Δημοτικό Κολυμβητήριο δεν θα έχει απλώς συντηρηθεί πλήρως, αλλά πρόκειται να αποτελέσει και ένα από τα πιο σύγχρονα Κολυμβητήρια της Αττικής".